Matematika 8. třída

 
od 22.5. geometrie!
Nezbytně nutné všechny rýsovací potřeby!!
 
Ve středu 18.4. odvoláno doučování z důvodu porady.
ve středu 11.4. odpadá doučování matematiky z důvodu zápisu do 1. tříd
 
Doučování z matematiky každou středu od 15:15 do 16:15