úkoly a testy

 
5.6. test - množiny bodů daných vlastností - rýsovací potřeby nutné!
na 24.5. PS geometrie str. 31 celá!
od 22.5. geometrie - rýsovací potřeby nutné!!
po 21.5-. test na rovnice a slovní úlohy
na 15.4. PS 48/9 cd
na 20.4. PS 47/7 ab
na 19.4. PS 47/6 ab
13.4. pracovní list na válec - na známky - kalkulačku!
na 9.4. zopakovat úlohy na povrch válce - v pondělí test
na 6.4. PS 24/ 7 + dopočítat příklady z hodiny
27. a 28.3. test - obvod a obsah kruhu, kalkulačka nutná!!
na 26.3. 19/4,6
13.-14.3. bude souhrnný test na mnohočleny - materiál k procvičení viz odkazy
8.3. - test vytýkání - rozklad na součin
ve čtvrek 1.3. bude test na použití vzorců při práci s mnohočleny
úkol na 26.2. Poč. chvilky str. 43 celá
v úterý 20.2. a středu 21..2. test na násobení mnohočlenů
úkol na prázdniny: Počt. chvilky str. 34, 38; Dopočítat PS 37/2 a-d; 3 a,b
na 9.2. PS 36/1 - dopočítat!
na 6. a 7.2. - PS 33/4 a,c,d. procvičování v počt. chvilkách, možnost kontroly správnosti
pondělí 29.1. rychlý test na odčítání mnohočlenů
na 25.1. PS 32/3 celé
Na 23. a 24.1. poč. chvilky str. 18,19; PS 32/1,2; Dú PS 32/3 a-e
na 19.1. PS 30/3 povinný domácí úkol!
19.1. test na úpravu jednočlenů
na 12.1. PS 28/1
Na 9.-10.1. PS 27/3abc
Na 8.12. PS 12/8a
V pátek 8.12. test na konstrukce trojúhelníků a Thaletovu kružnici
 
na 4.12. úkol z učebnice - narýsovat na zvláštní papír - budu vybírat: geometrie str. 23/5, 23/7; 23/8
na PS 8/1 dole; 9/2
V pátek 24.11. bude samostatná práce 30 min. vzájemná poloha přímky a kružnice na známky
na 21.11 8.B PS 6/2,3,4; na 22.11. 8.A PS 6/5
na 20.11. PS geometrie 4/1,2,3; 5/7
V pátek 10.11. bude samostatná práce v hodině na známky; V pondělí 13.11. bude souhrnný test na mocniny, odmocniny a pravidla počítání s přirozenou mocninou.
na úterý 7.11. nebo středu 8.11 učebnice str. 46/2; 47/2 - vypočítat do sešitu a zkontrolovat podle výsledků
V pondělí 6. listopadu bude krátký diktát na mocniny a odmocniny - příklady, které jsme doposud počítali nebo byly za úkol. Další příklady a video najdete v odkazech.
V pondělí 23.10. bude souhrnný test na Pythagorovu větu. S pomocí kalkulačky a tabulek, rýsovací potřeby.
dú na 10. a 11.10 - PS str. 8/5 abcd
v pondělí rýsovací potřeby, bude samostatná práce na známky.
na 9.10. PS str. 8/4cd
V úterý 3.10. (ve střdu 4.10.) bude souhrnný test na mocniny a odmocniny. Pomůcky: tabulky, nikoli kalkulačka.
Nácvik na test: počt.chvilky str. 1-8, PS str. 4,5,6
na 22.9. počt. ch. str.5
ve čtvrtek 21.9. test na probrané příklady na mocniny
na 19.-20.9. PS str. 4/4,5,6 dopočítat
na 15.9. počt. chvilky str. 1 celá, 
Ve čtvrtek 14.9. bude testík na výpočty se zlomky - opakování. Trénink učebnice str. 5/1,2,3,5
 
na 12. a 13.9. opakovat procenta

7.9. na pátek dopočítat pracovní list na opakování zlomků, založit do desek, donést!