úkoly a testy

úterý 16.10. test - soustavy rovnic 
pracovní list na vyjádření ze vzorce - příprava na test, vypracovat 9.A i 9.B
test -vyjádření neznámé ze vzorce - v úterý 9.10.
1.-2.10. - test na lineární rovnice - opakování
na 1.10. PS algebra str. 5/1ab;6/2a; 7/3 ab
9A algebra 10/5b - rovnice a zkouška
ve čtvrtek 20.9. bude testík na výrazy (mnohočleny, roznásobení, úprava na součin - vytýkání, vzorce)
na 17.9. 9/2cd
9.A na 11.9. uč. algebra str. 5/1c; 5/3 - dopočítat