probrané učivo

10.5. tělesa - opakování
3.5. kužel - povrch, objem PS 46/1,2
29.4. kužel - pojmy
26.4. PS 51/1 dole, 52/1,2,3 dole; 53/5,6,7,8
24.4. koule - povrch, objem - vzorce. PS 51/1,2 - dopočítat; 3.
17.4. jehlan - pracovní list, samostatná a skupinová práce
9.4. Opakování - jednotky, trojčlenka
4.4. Jehlan - pojmy, povrch, objem, síť (PS geometrie str. 36-38)
25.3. slovní úlohy na pohyb - sbírka úloh
19.3. PS 52/11-15
 18.3. Slovní úlohy 51/6-10
13.3. Rovnice s neznámou ve jmenovateli. PS str. 48,49
5.3. Násobení a dělení lomených výrazů - PS str. 46,47
26.2.PS 44/3
Násobení lomených výrazů PS 44/1,2
25.2. Sčítání a odčítání lomených výrazů PS 43/4,5; 44/3
13.2. sčítání lomených výrazů - PS 42/1,2,3; 43/4
11.2. PS str. 41/5,6; 42/7
6.2. 40/6, rozšiřování 41/1,2,3
5.2. prac. sešit 40/2,3,4,5 - krácení lomených výrazů
25.1. suplování: PS str. 40/2,3,5
22.1. smysl lomeného výrazu, opakování rozkladu mnohočlenu na součin - vytýkání, vzorce PS str. 39/1-4
18.1. PS 37/8,9; 38/10-12, 1-2
17.1. výrazy (opakování) PS str. 37/1-7
15.1. kvadratické funkce - zápis a graf PS STR. 34,35
10.1. soustavy rovnic - graficky PS str. 33 celá
8.1.PS 30/17; 31/18
7.1. využití funkcí pro řešení slovních úloh PS 29/13; 30/14,16
18.12. lineární funkce PS 23,24,25
13.12. PS algebra str.20,21,22
11.12. Algebra - soustava souřadnic, funkce - úvod
7.12. redukční úhel a jeho použití v praxi, slovní úlohy. PS str. 19/6,7
6.12. PS 17/1,2,3
3. a 4. 12. - rozdělení úsečky v daném poměru, zvětšení - zmenšení graficky
30.11. poměr podobnosti - shrnutí
27.11. PS str. 10,11,12
20.11. Podobnost - poměr podobnosti PS str, 7,8,9
16.11. Geometrie - opakování: geom. značky, osová souměrnost, středová souměrnost.
PS str. 4,5,6
PS str. 18,19 + pracovní list se slovními úlohami
7.11. slovní úlohy na směsi a roztoky.
2.11. opakování soustav rovnic
29.10.-1.11. procvičování slovních úloh na soustavy rovnic, příprava na test
26.10. slovní úlohy na společnou práci
25.10. slovní úlohy řešené soustavou rovnic na pohyb - učebnice, prac. sešit, další úlohy.
22.10. PS str.17/7,8,9
20.10. PS 16/3,4,5,6,7
19.10. soustavy rovnic - slovní úlohy 16/1,2
PS str. 13,14
12.10. PS soustavy rovnic - sčítací metoda - PS 12/3; 13/4 - dobrovolná, ale velmi potřebná domácí práce
10.10. PS 10/1; 11/2
8.10. soustava dvou rovnic o dvou neznámých - dosazovací metoda
3.10. lineární rovnice o dvou neznámých 9.B prac. sešit 9/1 abcd
1.10.. pracovní list - vyjádření neznámé ze vzorců
25.9. PS lineární rovnice cv 1a,b; 2 ab; 3ab.
21.9. Uč algebra str. 10/6,7 a 11/8,11
19. a 20.9. - opakování rovnic a slovních úloh na rovnice
18.9. rovnice - uč. 10/1,5a
17.9. výrazy - 9/3,4
 
14.9. učebnice 8/1, 4a 9/1,2
 
13.9. ujčebnice algebra 6/B1-5; 6/C2 7/5,6,9,10
 
11.9. 9.A:  5/4,5,6,7 Dú 5/8
září:
 
 učebnice algebra 5/1,2,3
 
Noste do školy pracovní sešit algebra, učebnice algebra, sešit A4 bez linek s podložkou.