probrané učivo

 
7.12. redukční úhel a jeho použití v praxi, slovní úlohy. PS str. 19/6,7
6.12. PS 17/1,2,3
3. a 4. 12. - rozdělení úsečky v daném poměru, zvětšení - zmenšení graficky
30.11. poměr podobnosti - shrnutí
27.11. PS str. 10,11,12
20.11. Podobnost - poměr podobnosti PS str, 7,8,9
16.11. Geometrie - opakování: geom. značky, osová souměrnost, středová souměrnost.
PS str. 4,5,6
PS str. 18,19 + pracovní list se slovními úlohami
7.11. slovní úlohy na směsi a roztoky.
2.11. opakování soustav rovnic
29.10.-1.11. procvičování slovních úloh na soustavy rovnic, příprava na test
26.10. slovní úlohy na společnou práci
25.10. slovní úlohy řešené soustavou rovnic na pohyb - učebnice, prac. sešit, další úlohy.
22.10. PS str.17/7,8,9
20.10. PS 16/3,4,5,6,7
19.10. soustavy rovnic - slovní úlohy 16/1,2
PS str. 13,14
12.10. PS soustavy rovnic - sčítací metoda - PS 12/3; 13/4 - dobrovolná, ale velmi potřebná domácí práce
10.10. PS 10/1; 11/2
8.10. soustava dvou rovnic o dvou neznámých - dosazovací metoda
3.10. lineární rovnice o dvou neznámých 9.B prac. sešit 9/1 abcd
1.10.. pracovní list - vyjádření neznámé ze vzorců
25.9. PS lineární rovnice cv 1a,b; 2 ab; 3ab.
21.9. Uč algebra str. 10/6,7 a 11/8,11
19. a 20.9. - opakování rovnic a slovních úloh na rovnice
18.9. rovnice - uč. 10/1,5a
17.9. výrazy - 9/3,4
 
14.9. učebnice 8/1, 4a 9/1,2
 
13.9. ujčebnice algebra 6/B1-5; 6/C2 7/5,6,9,10
 
11.9. 9.A:  5/4,5,6,7 Dú 5/8
září:
 
 učebnice algebra 5/1,2,3
 
Noste do školy pracovní sešit algebra, učebnice algebra, sešit A4 bez linek s podložkou.