probrané učivo

19.6. základy statistiky - samostudium z vytištěných materiálů + pracovní listy
4.6. PS 35,36 celá
1.6. PS str, 33,34
28.5. další množiny - uč. geo str. 60-64
25.5. množiny bodů daných vlastností.
24.5. základní geometrické konstrukce, 
17.5. PS 54/31,32,33,35,36
14.5. slovní úlohy na rovnice PS 52/14,20,21; 53/23,24
11.5. PS 51/6,7,10,11,12
9.5. slovní úlohy na rovnice - PS 50/1,2,3; 51/5; pracovní list
23.4. rovnice se zlomky PS 48/9 a,b
19.4. PS 47/5,6
17.4. Rovnice - rovnost, proměnná, neznámá, kořen, dovolené úpravy
12.4. PS 27/6,7,9; 28/11
10. a 11.4. - PS 26/3,4
9.4. Objem válce - jednotky objemu, vzorec. PS 26/1,2 celé - dopočítat
6.4. PS 24/9, 25/11,12
5.4. PS 22/2,3 23/4 24/6,8
4.4. síť válce - podle zadaného poloměru a výšky
28.3. Válec - základní pojmy, síť válce
26.3. PS 19/6; 20/8,9,10
23.3. Obsah kruhu PS str. 14/1,2,3; 15/6 16/12 18/1,2; 19/3,4
19.3. obvod kruhu - délka kružnice - příklady, vzorec
8.3. - pracovní list - vypracovat do pondělí
6.3. PS 44/1,2,3,4
5.3. PS 43/6,7
2.3. vytýkání před závorku - počt. chvilky str. 37; PS 42/1,2,3,4, 43/5 - dopočítat
26.2. vzorce - opakování - prac. list
podívejte se na 2 nová videa v odkazech, něco je opakování, něco je náskok na příští týden
23.2. rozklad pomocí vzorců - PS 40/1,2,3, 41/6,7,8; počt. chvilky str. 42
19.2. násobení mnohočlenů - prac. list; dopracovat PS str. 37/2; 3 ab
8.2. násobení mnohočlenů - PS 35/3,4; PS 36/1 - dopočítat!
5.2. počtářské chvilky str. 30-31; PS 33/4 a,b
31.1. Počtářské chvilky str. 19-32; pracovní list
22.1. odčítání mnohočlenů Ps 32/1,2,3
19.1. PS 30/4,5
18.1. PS 29/1 dole, 30/2, cv 30/3 povinný domácí úkol!
15.1. PS 28/1,2 29/3,4
11.1. Mnohočleny - uč. str. 70-72
10.1. PS 27/3,4
8.1. Hodnota výrazu PS 26/1,2 - celé
5.1. výrazy s proměnnou PS 25/5,6,7,8,9
3.1. 8.A PS 23/6,7,8 - dopočítat
20.12. 8.A Výrazy úvod, PS 22/1-6
19.12. 8.B 23/1 - dodělat za Dú
14.12. 8.B PS algebra 22/1-8;
12.12. 8.B PS 14/11,12
11.12. PS 13/8 bc; 13/10
PS 12/6,7
4.12. konstrukce trojúhelníků s využitím Thaletovy kružnice - PS 11/4, PS 12/5 - dorýsovat, kdo nestihl.
1.12. Thaletova kružnice
29.11. PS str. 9/3,10/7,8 - dodělat za Dú
27.11. vzájemná poloha dvou kružnic - prezentace v odkazech
23.11. PS 7/9,10 a 8/11a,b - toto bude zítra v testu
21. a 22.11. PS 6/5,6; 7/8 - DÚ
20.11. Vztah kružnice a přímky - tečna, sečna, vnější přímka, tětiva, vzdálenost bodu od přímky, PS 5/1, 6/2,3,4, 
16.11. Geometrie - kružnice, kruh, body, souměrnost osová, středová
8.11. PS 19/9,10,11
6.11. PS 19/6,7,8 (8.A dodělá cv. 8)
3.11. PS str. 18/1,3,4,5
1.11. Pravidla pro počítání s mocninami, viz učebnice. PS str. 16/mocniny s přir. mocnitelem, str. 17/1,2,3,4,5
25.10. Třetí mocnina a odmocnina, mocniny s přirozeným mocnitelem PS str. 16/1,2,3
17. a 18.10. PS str. 12/14, 13/15, 14/17, 15/20
16.10. PS str. 11/7,8,9 ab
13.10. PS úlohy str. 10,11 - dodělat za Dú 10/1,2,3,4 vždy ab všichni, cd dobrovolně
10.-11.10. PS 9/6,7,8
9.10. příklady na využití Pythagorovy věty
6.10. PS 7/4,
5.10. PS str. 7/3 celé
2.10. Pythagorova věta - důkaz, obrácená 
27.9. procvičování odmocnin, prac. list, donést i v  pátek
25.9. počt. chvilky str. 6,7,8 PS 6/1,2,4 ab
22.9. odmocniny podle tabulek, počt. chvilky str. 6,7
21.9. odmocniny, počt. chvilky str.5
19. a 20.9. určování mocnin podle tabulek, PS 5/8,9
18.9. PS str. 4/4,5,6 dopočítat
15.9. počt. chvilky str. 1,2. 8B 4
14.9. mocniny - viz učebnice str. 11,12
11.9. opakování složené zlomky, operace s celými čísly, trojčlenka
8.9. opakování zlomky a rac. čísla, prac. list. 
7.9. Opakování zlomky, prac. list