odkazy na procvičení

Goniometrické funkce
 
krácení lomených výrazů - prezentace
 
grafické řešení soustavy rovnic - video
 
 
Vytýkání - příklady
 
procvičení vzorců - příklady
 
video - roznásobování závorek a vytýkání před závorku
Vytýkání
 
Výrazy - procvičování
 
Video - mocniny
 
 
 
Mocnimy s přirozeným mocnitelem
 
procvičování mocniny
 
Opakování ze 7. třídy:
 
sčítání zlomků: video
 
počty se zlomky:
 
 
 
geometrické značky - prezentace:
 
video - zlomky
 
Převody jednotek délky a obsahu - procvičení na test
 
největší společný dělitel, nejmenší společný násobek
 
procvičení násobilky