úkoly a testy.

pondělí 28.5. (6.B v úterý) bude test na celá čísla (absolutní hodnota, porovnávání, sčítání, odčítání)
dodělat pracovní listy, v úterý 15.5. test na zlomky
9.5. poučky a pojmy ze sešitu
na 25.4. HM 105 celá
na 20.4. HM 102/1,2
na 18.4. PS 34/4; 35/1
6.4. PS str. 31/ 3a,b,c (6.A,B)
5.4. test na vnější a vnitřní úhly v trojúhelníku - dopočítávání - stupně i minuty
ústně všechny pojmy a druhy trojúhelníků  pís, PS 29/5 celé
pondělí 26.3. bude souhrnný test na desetinná čísla (sčítání, odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování, převody jednotek)
na 15.3. PS 54/4; HM 43/1,2,3
8.3. test násobení des. čísel
na 7.3. PS 51/4 - písemně pod sebe!
úkol na jarní prázdniny: Procvičit převody jednotek délky - PS str. 43/1,2; 44/3,4,5; HM str. 31,32
V odkazech najdete i možnost procvičování na internetu.
Dále připomínám poslední šanci na matematickou olympiádu - zadání najdete v rubrice Soutěže.
V úterý 20.2. bude testík na převody jednotek délky
na 9.2. ps 44/4, HM 31/4 (někdo)
na 6.2. průsvitné eurodesky A4, metr (skládací, svinovací, krejčovský - donést
v tomto týdnu bude diktát na násobení a dělení 10,100,1000...
 
29.1. test na středovou souměrnost
23.1. 6AC: HM 95/1,2 dole
19.1. test na osovou souměrnost, perfektní rýsovací potřeby!
na 16.1. HM 92/3, dodělat PS 24/3 celé
na 15.1. HM 92/1,2
na 12.1. PS geometrie 22/1,2,3 HM 89/1-5
V úterý 9.1. souhrnný test na desetinná čísla 
na po 8.1. dodělat HM str. 24/2,3,4,5
na út 12.12. 6.C HM14/5 6.A PS 31/5
Ve čtvrtek 7.12. bude souhrnný test na úhly
6.A, 6.C na 5.12. 6.B na 6.12. - narýsuj do sešitu úhel 30 a 75 stupňů
sčítání a odčítání úhlů - může přijít kdykoli!
na 21.11. nacvičit grafické sčítání a odčítání úhlů - 6.A - grafický součet tří úhlů 
Hravá mat. str.80/1,2,3
po 13.11. (út. 14.11. 6.B) - souhrnný test z geometrie - úsečky, přímky, polopřímky, kružnice, čtverec, obdélník - úhlopříčky, obvod, obsah; trojúhelník, konstrukce, zápis konstrukce.
na 8.11. PS 11/13
na 3.11. 6.BA PS 9/8a; 6.C 6/9
V pondělí 6.11. bude krátký diktát z geometrických značek
V pondělí a v úterý 23.-24.10. bude souhrnný test na dělitelnost
na 12.10. 6.A PS 28/6a, 6.B PS 28/6a HM 61/5,6
ve středu 11.10. bude krátký testík na rozklady čísla na prvočinitele
na 6.10. PS str. 27/1c, dobrovolně d
na 5.10. 6.C HM 59/4, 6.A 59/5; 6.B 60/6
na 3.10. dopočítat PS 24/1-3 celé; HM 58/1,2,3,4,6
V pondělí 2.10. bude krátký diktát na dělitele, násobky, znaky dělitelnosti
na 29.9. HM dodělat str. 56,57
na 25.9. PS 23/4- první odstavec
na 21.9. 10/4,5
čtvrtek 21.9. test na písemné násobení
PS 17/9 - dělení se zbytkem - dopočítat a,b včetně zkoušek
na 19.9. PS 16,17/8 ab - dodělat, někteří pracovní list na písemné násobení
na 18.9. dodělat co nestihli ve škole, dobrovolně HM 8/4
na 15.9. 15/3 dopočítat
na čtvrtek 14.9. bude diktát na sčítání a odčítání.
Na 13.9. dodělat, co jste nestihli v hodině
Na 12.9. (6A,C) PS 7/26,27,28
 
Na pondělí 11.9. prac. list, cv. 11, 12,13,15 - všichni, 10 dobrovolně.