probrané učivo

18.6. Dú - PS 45/1 - převody jednotek objemu

Týden 10.-15.6 - kdo nemá, dodělá:

Výpisky učebnice str. 110-111 - obrázky s popisky, PS geometrie str. 39/1,2,3; 40/4,5

učebnice str. 113- rámeček opsat - stěnové a tělesové úhlopříčky

Str. 117-118 - vzorce pro povrch krychle a kvádru - vyrobit na tahák; PS 40/6a, 41/7a, 43/1,2,3

 

29.5. celá čísla dělení dum.rvp.cz/materialy/cela-cisla-deleni.html

28.5. celá čísla násobení dum.rvp.cz/materialy/cela-cisla-nasobeni.html

23.5. sčítání a odčítání celých čísel, pravidla pro práci se závorkami - pracovní listy

17.5. celá čísla, číselná osa, absolutní hodnota, opačné číslo, absolutní hodnota. Pracovní listy

14.5. převod zlomků na společného jmenovatele. Pracovní list.

9.5 Zlomky - základní pojmy, zlomek větší - menší než jedna, rozšiřování, krácení, rovnost zlomků - používáme pracovní listy

23.4. HM str. 105 celá

20.4. kružnice opsaná a vepsaná

17.4. těžnice v trojúhelníku PS 34/4, 35/1

12.4. výška v trojúhelníku

11.4. PS 33/4 HM str. 100, 101

10.4. PS 32/1; 2abc; 3abc

9.4. rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník - pojmy, vlastnosti

6.4. PS 29/1celé, 31/3 a,b,c

5.4. konstrukce trojúhelníka ze tří stran; trojúhelníková nerovnost

4.4. PS 29/6 celé - dopočítat

3.4. PS 29/5 celé dopočítat

PS geometrie str. 27/1; 28/2,3 - dodělat!

Trojúhelník - pojmy, označení, vnitřní a vnější úhly, druhy trojúhelníků a jejich vlastnosti

PS 56/1; 57/2,3; 58/4,5,6 58/10,11

HM str. 45,46, 47/4,5,6

19.3. dělení des. čísla des. číslem

14.3. PS 53/1,2; 54/3,4; HM str. 43/1,2,3

12.3. dělení desetinných čísel

8.3. HM str. 39,40

6.3. prac. sešit 50/1,2, 51/3

5.3. Hravá Mat. str. 37,38

2.3. násobení desetinných čísel - PS 47/1,2; 48/3 - dopočítat

26.2. PS str. 45/13; 46/14,15 - dodělat za dú

23.2. jednotky hmotnosti

PS 44/7; 45/8,9, 10; HM str. 35,36

19.2. jednotky obsahu - viz učebnice

8.2. PS 43/1,2; 44/5 HM str.31/4

5.2. Jednotky délky, převody

31.1. PS 41/4, 42/5-11

30.1. násobení a dělení čísly 10,100, 1000 ...PS 41/1,2,3 - dopočítat

23.1. obraz kružnice,samodružné body; HM 96/1,2

22.1. středová souměrnost - přímo shodné zobrazení; HM 95/1,2 dole - dorýsovat za úkol

18.1. HM str. 94/1; PS str. 25/5 - dorýsovat za úkol

16.1. Osová souměrnost - vzor, obraz, nepřímo shodné zobrazení

PS 23/2, 24/3 HM str. 92

12.1. Osově souměrné útvary

11.1. Shodné útvary, přímá, nepřímá shodnost, shodná úsečka, úhel 

PS geometrie 22/1,2,3 HM 89/1-5

8.1. HM str. 25, 

5.1. HM str. 22,23,24,

3.1. PS 37/6; 38/7,8,9,10 - dodělat za úkol

20.12. sčítání a odčítání desetinných čísel - PS 37/1,2,3,5; 4 za úkol, 6 dobrovolně

15.12. HM str. 18,19,20

14.12. zaokrouhlování des. čísel; PS 36/1,2,3 - dopočítat!

13.13. HM str. 14,17

12.12. porovnávání des. čísel PS 32/5, 32/1,2

11.12. HM str. 14/1-5; PS str. 31/1,2  

5.12. HM str. 84,85

4.12. konstrukce úhlů bez úhloměru

1.12. střídavé a souhlasné úhly

29.11. HM str. 82,83, 84

28.11. Dvojice úhlů - vedlejší a vrcholové úhly

27.11. PS 19/6; HM str. 81/1,2, 82 celá - doděůat za dú 

23.11. sčítání a odčítání úhlů, šedesátková soustava PS 17/5,6 - všichni a 18/13 (kromě 6.C)

21.11. 6A,C PS str. 14/2,4; 15/5 - DÚ(jeden úhel)

20.11. přenášení úhlu, grafické sčítání a odčítání úhlů - kontrola úhloměrem (uč. str. 47-48)

14.11. řecká abeceda, osa úhlu

10.11 úhel, definice, označení, druhy úhlů, měření úhlů. HM 80/1,2,3

9.11. HM str.68,69,70

8.11. PS str. 11/14,15,16; 12/17,20; 13/21,22

6.11. Trojúhelník - konstrukce při zadání délek tří stran

3.11. čtverec, obdélník, vlastnosti, úhlopříčky, obvod, obsah

2.11. PS str.6/7,8,9; 6.B: 8/5,79/8,10

1.11. PS str, 4,5,6, 

25.10. Geometrie - bod, přímka úsečka, polopřímka, geometrické značky.

18.10. HM str. 63

17.10. PS 28/8,9

13.10. PS 28/6,7; HM str. 61

6.A, 6.C nejmenší společný násobek

10.10. největší společný dělitel, soudělná a nesoudělná čísla. PS 28/6a

6.10. společný dělitel 27/5 abc

5.10. PS str. 26/1 dole a,b

4.10. Rozklad čísla na prvočinitele, HM str. 59

3.10. prvočísla a čísla složená - definice

2.10. znaky dělitelnosti čtyřmi a osmi

27.9. znaky dělitelnosti 3,6,9; PS 24/1,2,3; HM str. 56/5,57/1,2,3, 4

25.9. znaky dělitelnosti 10,5,2 PS 24/1 a)d); HM 56/1,2,3,4

22.9. dělitel, samozřemí dělitelé, jak najít všechny dělitele; PS 23/1,3,4- první odstavec

21.9. dělitelnost, pojmy násobek a dělitel

20.9. HM 9/1,2,3; 10/4,5, dobrovolně 10/6,7

19.9. PS 17/9 - dělení se zbytkem - dopočítat a,b včetně zkoušek

18.9. PS 16,17/8 ab - dodělat

15.9. PS15/5, 6ab. HM 8/1,2,3

13. a 14.9. PS 10/14,11/20, 12/27,15/1,2,3 

12.9.PS 7/31, 7/1, 8/4 - celé dodělat za dom. úkol

11.9. PS str. 5/20,21; 6/24; 

8.9. opakovaní, přirozená čísla - prac. list

7.9. Nosit učebnici na aritmetiku, velký sešit obalený bez linek s podložkou, Malý sešit na testy. Desky na pracovní listy. Opakovat násobilku.