odkazy na procvičení

 
čtyřúhelníky - úvod - pracovní list do sešitu
 
prezentace - výklad + příklady
 
testy
 
porovnávání des. čísel
 
nejmenší společný násobek, největší společný dělitel:
Dělitenost - procvičování
 
cvičení na mat. operace
 
celá čísla
 
převody jednotek - procvičení
 
sčítání a odčítání desetinných čísel
 
geometrické značky:
 
opakování násobilky
 
video - dělení dvojciferným číslem
 
procvičování dělení dvojciferným činitelem