probrané učivo

Květen - umím, dokážu - učebnice str. 54; studené, teplé horké.
 
duben - učebnice do str. 43, 44
Lekce 5 Koupání
 
březen: Lekce 4 - oblečení, lekce 5 - narozeniny. Velikonoce - slovní zásoba
únor: Lekce 4 - oblečení
 
leden: PS str. 19, Hračky, barvy, tvary, uč. str. 23-26
 
prosinec:
Lekce 3 - hračky, uč. str. 20-22
 
listopad: Svátek Haloween, uč. str. 12,13,14,16 PS str. 11, Číslice 1-10, PS str. 13, Otázka Kolik?
Množné číslo, Uč. str. 17-19; PS 15,17
 
 
říjen:
uč. str. 9,10,11 PS str. 6,7; dokončení 1. lekce
Začínáme 2. lekci, slovní zásoba školní potřeby, PS str. 10
 
září:
seznámení s učebnicí, členové rodiny, umíme se představit a pozdravit.
jednoduché povely ve třídě, Jak se jmenuješ? Kdo je to? 
příběh, uč. str. 6,7. říkanka str. 8; PS do str. 5.