probrané učivo

prosinec - 4. lekce - barvy, narozeniny
listopad: 3. lekce - členové rodiny
říjen: 2. lekce - číslice 1-10, běžné školní pomůcky. Uč. str. 8-12
září:
1. lekce - příběh Pluto, cvičení str. 4, PS str. 3,5 učebnice str. 6,7
seznámení s učebnicí, opakování z 1. třídy, pozdravy a základní povely.