Moje třída 8.A

 

Informace na začátek školního roku:

Pondělí 4.9. bude zahájení školního roku. Osmé třídy budou doprovázet prvňáčky. Sraz před školou v 7:30, vhodné bude sváteční oblečení.

Ukončení cca 8:45.

Úterý 5.9. budou třídnické hodiny, s sebou přezuvky, psací potřeby, batoh. 8.A bude v učebně Slovensko.8.B v Madagaskaru.

Středa 6.9. Bude školní akce v rámci výuky chemie - účast povinná - Návštěva Veletrhu vědy v Dejvicích - podrobnosti dostanou žáci na lístku.

Čtvrtek 7..9. - pátek 8.9. vyučování podle rozvrhu, konec vyučování ve 13:30.