probrané učivo

25.9. počt. chvilky str. 6,7,8 PS 6/1,2,4 ab
22.9. odmocniny podle tabulek, počt. chvilky str. 6,7
21.9. odmocniny, počt. chvilky str.5
19. a 20.9. určování mocnin podle tabulek, PS 5/8,9
18.9. PS str. 4/4,5,6 dopočítat
15.9. počt. chvilky str. 1,2. 8B 4
14.9. mocniny - viz učebnice str. 11,12
11.9. opakování složené zlomky, operace s celými čísly, trojčlenka
8.9. opakování zlomky a rac. čísla, prac. list. 
7.9. Opakování zlomky, prac. list