probrané učivo

20.11. Vztah kružnice a přímky - tečna, sečna, vnější přímka, tětiva, vzdálenost bodu od přímky, PS 5/1, 6/2,3,4, 
16.11. Geometrie - kružnice, kruh, body, souměrnost osová, středová
8.11. PS 19/9,10,11
6.11. PS 19/6,7,8 (8.A dodělá cv. 8)
3.11. PS str. 18/1,3,4,5
1.11. Pravidla pro počítání s mocninami, viz učebnice. PS str. 16/mocniny s přir. mocnitelem, str. 17/1,2,3,4,5
25.10. Třetí mocnina a odmocnina, mocniny s přirozeným mocnitelem PS str. 16/1,2,3
17. a 18.10. PS str. 12/14, 13/15, 14/17, 15/20
16.10. PS str. 11/7,8,9 ab
13.10. PS úlohy str. 10,11 - dodělat za Dú 10/1,2,3,4 vždy ab všichni, cd dobrovolně
10.-11.10. PS 9/6,7,8
9.10. příklady na využití Pythagorovy věty
6.10. PS 7/4,
5.10. PS str. 7/3 celé
2.10. Pythagorova věta - důkaz, obrácená 
27.9. procvičování odmocnin, prac. list, donést i v  pátek
25.9. počt. chvilky str. 6,7,8 PS 6/1,2,4 ab
22.9. odmocniny podle tabulek, počt. chvilky str. 6,7
21.9. odmocniny, počt. chvilky str.5
19. a 20.9. určování mocnin podle tabulek, PS 5/8,9
18.9. PS str. 4/4,5,6 dopočítat
15.9. počt. chvilky str. 1,2. 8B 4
14.9. mocniny - viz učebnice str. 11,12
11.9. opakování složené zlomky, operace s celými čísly, trojčlenka
8.9. opakování zlomky a rac. čísla, prac. list. 
7.9. Opakování zlomky, prac. list