probrané učivo

25.9. znaky dělitelnosti 10,5,2 PS 24/1 a)d); HM 56/1,2,3,4

22.9. dělitel, samozřemí dělitelé, jak najít všechny dělitele; PS 23/1,3,4- první odstavec

21.9. dělitelnost, pojmy násobek a dělitel

20.9. HM 9/1,2,3; 10/4,5, dobrovolně 10/6,7

19.9. PS 17/9 - dělení se zbytkem - dopočítat a,b včetně zkoušek

18.9. PS 16,17/8 ab - dodělat

15.9. PS15/5, 6ab. HM 8/1,2,3

13. a 14.9. PS 10/14,11/20, 12/27,15/1,2,3 

12.9.PS 7/31, 7/1, 8/4 - celé dodělat za dom. úkol

11.9. PS str. 5/20,21; 6/24; 

8.9. opakovaní, přirozená čísla - prac. list

7.9. Nosit učebnici na aritmetiku, velký sešit obalený bez linek s podložkou, Malý sešit na testy. Desky na pracovní listy. Opakovat násobilku.