probrané učivo

20.11. přenášení úhlu, grafické sčítání a odčítání úhlů - kontrola úhloměrem (uč. str. 47-48)

14.11. řecká abeceda, osa úhlu

10.11 úhel, definice, označení, druhy úhlů, měření úhlů. HM 80/1,2,3

9.11. HM str.68,69,70

8.11. PS str. 11/14,15,16; 12/17,20; 13/21,22

6.11. Trojúhelník - konstrukce při zadání délek tří stran

3.11. čtverec, obdélník, vlastnosti, úhlopříčky, obvod, obsah

2.11. PS str.6/7,8,9; 6.B: 8/5,79/8,10

1.11. PS str, 4,5,6, 

25.10. Geometrie - bod, přímka úsečka, polopřímka, geometrické značky.

18.10. HM str. 63

17.10. PS 28/8,9

13.10. PS 28/6,7; HM str. 61

6.A, 6.C nejmenší společný násobek

10.10. největší společný dělitel, soudělná a nesoudělná čísla. PS 28/6a

6.10. společný dělitel 27/5 abc

5.10. PS str. 26/1 dole a,b

4.10. Rozklad čísla na prvočinitele, HM str. 59

3.10. prvočísla a čísla složená - definice

2.10. znaky dělitelnosti čtyřmi a osmi

27.9. znaky dělitelnosti 3,6,9; PS 24/1,2,3; HM str. 56/5,57/1,2,3, 4

25.9. znaky dělitelnosti 10,5,2 PS 24/1 a)d); HM 56/1,2,3,4

22.9. dělitel, samozřemí dělitelé, jak najít všechny dělitele; PS 23/1,3,4- první odstavec

21.9. dělitelnost, pojmy násobek a dělitel

20.9. HM 9/1,2,3; 10/4,5, dobrovolně 10/6,7

19.9. PS 17/9 - dělení se zbytkem - dopočítat a,b včetně zkoušek

18.9. PS 16,17/8 ab - dodělat

15.9. PS15/5, 6ab. HM 8/1,2,3

13. a 14.9. PS 10/14,11/20, 12/27,15/1,2,3 

12.9.PS 7/31, 7/1, 8/4 - celé dodělat za dom. úkol

11.9. PS str. 5/20,21; 6/24; 

8.9. opakovaní, přirozená čísla - prac. list

7.9. Nosit učebnici na aritmetiku, velký sešit obalený bez linek s podložkou, Malý sešit na testy. Desky na pracovní listy. Opakovat násobilku.