úkoly a testy

na 42. týden - vystřihnutá strana 59 v PS - ukázat a pojmenovat části domu a pojmenovat vystřižené postavičky.
na 38. týden - Prac. sešit str. 4, nakreslit sama sebe a přestavit se.