úkoly a testy

na 38. týden
Prac. sešit str. 4, nakreslit sama sebe a přestavit se.