probrané učivo

září:
seznámení s učebnicí, členové rodiny, umíme se představit a pozdravit.
jednoduché povely ve třídě, příběh, uč. str. 6