probrané učivo

listopad: Svátek Haloween, uč. str. 12,13,14, PS str. 11, Číslice 1-10, PS str. 13
 
říjen:
uč. str. 9,10,11 PS str. 6,7; dokončení 1. lekce
Začínáme 2. lekci, slovní zásoba školní potřeby, PS str. 10
 
září:
seznámení s učebnicí, členové rodiny, umíme se představit a pozdravit.
jednoduché povely ve třídě, Jak se jmenuješ? Kdo je to? 
příběh, uč. str. 6,7. říkanka str. 8; PS do str. 5.